Sobota 8.8.2020

Hledat

Archiv

Náhodný exponát

Chocerady
Chocerady

Údaje na cenných nálepkách APOST

Datum: Neděle 6.1.2008 19:05 - aktualizováno: Čtvrtek 10.7.2008 14:37
Zobrazeno: 8357x

Období od počátku nasazování terminálů APOST do 30.6.2000

Před podacím číslem v rámečku je uvedeno je uvedeno jedno z písmen

charakterizující druh zapsané zásilky:

R - doporučeně

B - balík (u balíkových zásilek do zahraničí, vč. Slovenska, je podací

Číslo bez písmena B

V - cenná zásilka

Do konce dubna 1995 bylo možné vyplácet cennými nálepkami APOST

i obyčejné zásilky ve vnitřním styku. Tato možnost byla později zrušena

a opět obnovena od 1.7.2000. U obyčejných zásilek do zahraničí možnost

vyplácení cennými nálepkami APOST zůstala.

Obyčejné zásilky vyplacené nálepkou APOST mají v rámečku pro podací

číslo hvězdičky ( u typu 2 jsou hvězdičky šesticípé, u typu 3 pěticípé).

 

V řádku pod rámečkem pro podací číslo jsou uvedeny následující údaje:

a) datum podání zásilky

b) transakční kód charakterizující druh zásilky:

ve vnitřním styku

200 - dopisnice

201 - psaní

202 - cenné psaní

203 - slepecká zásilka

204 - letákové zásilky

205 - nádražní psaní

206 - odpovědní zásilka

207 - novinová zásilka tiskoviny

208 - EMS

230 - obyčejný balík

231 - obyčejný balík s dobírkou

232 - cenovka bez dobírky

233 - cenovka s dobírkou

205 a 206 (do 31.12.2000)

v mezinárodním styku

250 - dopisnice

251 - psaní

252 - cenné psaní

253 - slepecká zásilka

254 - balíček (petit paquet)

255 - tiskoviny (později zrušeno)

256 - hromadně podávané tiskoviny

258 - EMS

280 - obyčejný balík

282 - cenovka

 

c) ochranný kód

Ochranný (protimalverzační) kód se vypočítává z údajů uvedených na cenné

nálepce. Ciferný součet prvních dvou číslic je třetí číslicí doplněn na celkový

ciferný součet 10 nebo 20.

 

d) váha zásilky (u zásilek, u nichž není povinnost je při podání zvážit, může

být i „0,000 kg".

 

V posledním řádku jsou uvedeny zkratky služeb spojených se zásilkou:

 

R - doporučeně

EX - expres (spěšně)

D - doručenka

DA - dobírka s poštovní poukázkou vzoru A

DC - dobírka s poštovní poukázkou vzoru C

DD - druhé doručení (30.4.2004)

DS - dobírka se složenkou

DM - dobírka mezinárodní

UC - udaná cena

VR - do vlastních rukou

LT - letecky

EN - neskladný

F - křehký

EF - neskladný a křehký

PS - opis podací stvrzenky

VD - vyplaťte dne

PL - pilně

ON - ohláška nedoručitelnosti

PZ - převzetí u odesilatele

BI - biologické látky

UP - úředně pečetěno

P - pytlovka

OP - opis podacího lístku

NL - neprodlužovat odběrní lhůtu

 

V pseudoznámce může být výplatní hodnota cenné nálepky také nulová ( "0,00" ). Je tomu tak v případě zásilek vyplacených - poštovními známkami, oiskem výplatního stroje, u zásilek poštovní služby nebo u slepeckých zásilek.

Vedle číslených údajů se mohou v pseudoznámce vyskytovat následující zkratky:

UVER - poštovné úvěrováno

PAUS - poštovné paušalováno

BSAZ - zásilky osvobozené od sazeb - služební a slepecké zásilky (tato zkratka se brzy přestala používat a nahradil ji údaj "0,00")

BEZH - placeno bezhotově (převodem) - tato zkratka byla zavedena až v červenci 1998, předtím byla u takto placených zásilek

(nesprávně) váděna zkratky UVER.

 

Období od 1.7.2000

V důsledku nového zákona o poštovních službách došlo ke změně zkratek tištěnýchna cenných nálepkách APOST před podacím číslem, ke změně transakčních kódů i ke změně zkratek služeb. Vedle cenných nálepek se u některých druhů zásilek začaly používat nové druhy poštovních nálepek s čárovým kódem.

 

zkratky k listovním a balíkovým zásilkám

zkratka označení druhu zásilky uvedené na CN APOST před podacím číslem
********hvězdičky místo podacího čísla na CN APOST
ČKnálepka s čárovým kódem + označení příslušné nálepky
štítekštítek na příslušný druh zásilky + označení štítku, kdy se nepoužívá CN APOST

Číselná řada 240 - 248 je určena pro hromadné podání zásilek, kdy se CN APOST nepoužívá

Vnitrostátní listovní a balíkové zásilky

Kód název zkratka nálepka
200
obyčejné psaní
********
 
201
doporučené psaní / zásilka (od 1.6.05)
R
 
202
cenné psaní
CP
ČK - VL
203
obyčejná slepecká zásilka
********
 
204
doporučená slepecká zásilka
RS
ČK - RB
205
obyčejný kartonový lístek (dopisnice)
********
 
206
doporučený kartonový lístek
R
 
208
EMS
---
štítek pro EE
209
obchodní tiskoviny
********
 
230
obyčejný balík
********
 
231
doporučený balík (do 31.5.05)
RB
ČK - RB
232
cenný balík s udanou cenou do 5000 Kč
B
ČK - B
233
cenný balík s udanou cenou nad 5000 Kč
V
ČK - V
235
obchodní balík
---
štítek pro BO

Mezinárodní listovní a balíkové zásilky

Kód název zkratka nálepka
250obyčejné psaní ********  
251doporučené psaní RL ČK - RB
252cenné psaní VL ČK - VL
253obyčejná slepecká zásilka ********  
254doporučená slepecká zásilka RC ČK - RB
255obyčejný tiskový pytel ********  
256doporučený tiskový pytel RL ČK - RB
257obyčejný kartonový lístek (dopisnice) ********  
258EMS --- štítek EMS
259dopor.kartonový lístek(dopisnice)+aerogram RLČK - RB
280standardní balík --- štítek CS
282cenný balík --- štítek CV


 

Seznam příloh
  • Údaje na cenných nálepkách APOST
    Údaje na cenných nálepkách APOST

 
šup nahoru